english

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną

Internauta w serwisie facebook.pl udostępnił relację z Toruńskiego Marszu Równości, opatrując ją komentarzem: Pedały do wora zapamiętać, który znieważa osoby

nieheteronormatywne i wzywa do ich fizycznej eksterminacji.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

07.01.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

12.02.2020

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim wszczęła postępowanie

09.07.2020

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
orientacja seksualna
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 05.01.2020
Data aktualizacji: 27.07.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz