english

Nie spełnia znamion czynu zabronionego

Nie spełnia znamion czynu zabronionego
"Kryteria dodatkowych punktów (kryteria premiujące):
1. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ? 20 pkt
2. kobiety ? 20 pkt"

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
płeć
Miejsce incydentu: http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiebiorczelubelskie/projekt.php
Data zgłoszenia: 09.01.2020
Data aktualizacji: 13.01.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz