english

Nie jest przestępstwem

Nie jest przestępstwem
Jako instytucja państwowa łamie 33art. konstytucji równego traktowania bez względu na płeć.
w regulaminie fakt bycia kobietą traktują jako formę znacznego upośledzenia.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
płeć
Miejsce incydentu: http://www.invest.kielce.pl/edukacja-przedsiebiorczosci
Data zgłoszenia: 13.01.2020
Data aktualizacji: 15.01.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz