english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicka publikacja Rafała Ziemkiewicza

Antysemicka publikacja Rafała Ziemkiewicza

W dniu 25 maja 2020 roku, za pomocą komunikatora Twitter (https://twitter.com/R_A_Ziemkiewicz/status/1264832685018697729/photo/1) , Rafał Ziemkiewicz publicznie, reklamując swoją książkę mającą się niebawem ukazać, przytoczył następujący jej fragment: ?Kolejne pokolenia Żydów, szczególnie młodych mieszkańców Izraela, wychowywane są od małego w paranoicznym poczuciu osaczenia. Trzeba formowanym na maszyny do zabijania dzieciakom wtłoczyć do głów, że są przedstawicielami rasy szczególnej, rasy, którą wszyscy zawsze prześladowali i nadal wszyscy dyszą chęcią, by ją do reszty wymordować. Wszystko, cokolwiek każą wam zrobić dowódcy, jest tylko obroną ? atakiem uprzedzającym, aby nie powtórzyły się potworności Holokaustu. Jeśli twój wróg knuje przeciwko tobie, wstań i zabij go pierwszy, powtarzają syjoniści?.

Treści w niej zawarte w ocenie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, wyczerpują znamiona czynu zabronionego określone zarówno w art. 256 jak i 257 k.k. W szczególności jako nawołujące do nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego i znieważające je należy uznać określanie młodych żydów jako ?maszyny do zabijania? oraz sugerowanie, że mordują oni swych ?wrogów? z rasistowskich pobudek.