english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczne wypowiedzi w Starych Budach i w Godziszowie

Homofobiczne wypowiedzi w Starych Budach i w Godziszowie

Oba przestępstwa ? jedno popełnione w Starych Budach (woj. mazowieckie) oraz drugie popełnione w Godziszowie (woj. lubelskie) są przestępstwami motywowanymi nienawiścią i uprzedzeniami, wzywają do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych, propagują przemoc oraz faszystowski ustój państwa. Oba też zostały już zgłoszone organom ścigania, a podejrzany o popełnienie pierwszego przestępstwa mieszkaniec wsi Stare Budy został zatrzymany. Nie są to jednak przestępstwa pospolite ? w ostatnich miesiącach obserwujemy nasilenie nienawiści i przemocy do osób o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej. Budzi to nasz wielki niepokój, dlatego wnosimy o objęcie obu postępowań nadzorem Prokuratury Krajowej.

30 czerwca 2020 roku we wsi Stare Budy mężczyzna, którego tożsamość jest już znana organom ścigania, stosował groźby karalne wobec właścicielki posesji, na której zawisł plakat kandydata na Prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego. Przestępstwo motywowane nienawiścią wobec osób o innych poglądach politycznych jest ścigane na podstawie art. 119 kodeksu karnego, z oskarżenia publicznego. Groźby karalne ściga się natomiast z oskarżenia prywatnego ? w tym wypadku ze względu na interes

natomiast z oskarżenia prywatnego ? w tym wypadku ze względu na interes społeczny wnosimy o ściganie ich z urzędu.

- To skur... jeb... Trzaskowski u mnie na Starych Budach? Wypier...! - odzywa się mężczyzna w białym T-shircie.  Kobieta odpowiada, że żyje w wolnym kraju. - Ale nie Trzaskowski, złodziej pier... Dzieci będziesz pedaliła? - mówi agresor. Wielokrotnie grozi kobiecie. - To się spali kur... - wskazuje na jej dom.  Kobieta w towarzystwie bliskich wychodzi na ulicę, by nagrać numer rejestracyjny białego samochodu, z którego wysiadł mężczyzna. Wtedy napastnik atakuje, chce się dostać na posesję. - Ty kur... jeb... będziesz miała Trzaskowskiego ? krzyczy, wygrażając palcem. 

Wypowiedź agresora jest pełna wulgaryzmów, gróźb, sformułowań obrażających osoby nieheteronormatywne i te, które mają inne niż on poglądy polityczne.

Druga sprawa dotyczy wypowiedzi dwóch mieszkańców Godziszowa, które udostępnił 3 lipca na swoim profilu w serwisie Twitter.com dziennikarz Bartłomiej Bublewicz. Dwóch mężczyzn na pytanie o miłość pomiędzy dwoma mężczyznami odpowiadają:  ?Już dawno Majdanek powinny otworzyć k? i ich w pierun do krematorium dać.? Mężczyźni są również zwolennikami kary śmierci i to wymierzanej bez wyroku sądowego: ?Łeb uciąć k? albo rozstrzelić (sic!). Niemiec k? by zrobił k.. lepiej?.

Wypowiedzi te, motywowane homofobią, nie tylko obrażają osoby nieheteronormatywne, ale wzywają do stosowania wobec nich metod eksterminacji, które znamy z najokrutniejszych kart historii II wojny światowej i Zagłady wszystkich, którzy dla hitlerowców byli podludźmi, m. in. osób homoseksualnych.

Oba te wydarzenia wskazują na nabierająca na sile spiralę nienawiści i przemocy wobec osób nieheteronormatywnych. W weekend media obiegła również informacja o pobiciu młodego mężczyzny pod klubem gejowskim w Krakowie. Nie ulega wątpliwości, że wszystko to jest pokłosiem prowadzonej przez niektórych polityków i duchownych kampanii nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych, odbieranie im człowieczeństwa, nazywanie zarazą czy ideologią.

 

 

Podjęte interwencje

01.03.2021

Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie umorzyła dochodzenie

06.07.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Stare Budy i Godziszów
Data zgłoszenia: 06.07.2020
Data aktualizacji: 09.03.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz