english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie wypowiedzi Michała Szczukiewicza

Antysemickie wypowiedzi Michała Szczukiewicza

Michał Szczukiewicz w audycji Poranna piguła, opublikowanej na kanale Radio Szczumic w serwisie YouTube dn. 14 września 2020 roku, propaguje pogląd, że pandemia Covid19 jest celowym kłamstwem Rządu Światowego i Deep State kierowanych przez osoby narodowości i wyznania Żydowskiego.

Zgodnie z przyjętym ustawodawstwem krajowym oraz dokumentami międzynarodowymi antysemityzm wyraża się w mowie, piśmie, formach wizualnych i często polega na oskarżaniu Żydów o wyrządzanie krzywdy ludzkości poprzez spiskowanie, a także na obwinianiu Żydów za wszelkie niepowodzenia. Jego przejawem jest również rozpowszechnianie kłamliwego mitu o międzynarodowym spisku żydowskim (por. Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego, A. Gliszczyńska, Grabias, Warszawa 2014, s. 63).


Podjęte interwencje

26.10.2020

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

23.09.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 15.09.2020
Data aktualizacji: 30.10.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz