english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Wezwanie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

04.11.2020

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

08.10.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na płeć
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: fakty.interia.pl
Data zgłoszenia: 30.09.2020
Data aktualizacji: 10.11.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz