english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczny komentarz

Homofobiczny komentarz

Internauta w serwisie dorzeczy.pl pod artykułem "Bojkot Czarnka. Homofob, ksenofob, fundamentalista". Baner na budynku ministerstwa umieścił komentarz:

Ideologia lgbt to zło, deprawuje seksualnie dzieci i młodzież, chrońmy dzieci i młodzież przed ideologią lgbt.

który jest komentarzem znieważającym osoby nieheteronormatywne, sugerującym jakoby osoby LGBT deprawowały seksualnie dzieci i młodzież.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

27.11.2020

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

22.10.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 21.10.2020
Data aktualizacji: 02.12.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz