english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczny reportaż na YouTube

Homofobiczny reportaż na YouTube

Na koncie Radio Maryja w serwisie YouTube, którzy umieścili w nieokreślonym dniu dwa materiały video: Reportaż: Wirus LGBT cz. 1 oraz Reportaż: Wirus LGBT cz. 2.

Oba te materiały, zrealizowane przez Piotra Zwiefkę, Dariusza Suligowskiego oraz Marka Kupkę mają na celu potęgowanie społecznej nienawiści do osób nieheteronormatywnych.

Ponadto manipulują faktami,  w fałszywym świetle przedstawiają Marsze Równości, sugerując że celem wyimaginowanego lobby LGBT, zamiennie utożsamianego z gender, jest

zniszczenie rodziny, religii i deprawacja dzieci, zniesienie podziału na płeć.


Podjęte interwencje

20.01.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów umorzyła dochodzenie

03.12.2020

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II wszczęła dochodzenie

23.10.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: youtube.pl
Data zgłoszenia: 22.10.2020
Data aktualizacji: 27.01.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz