english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczny komentarz

Homofobiczny komentarz

Internauta umieścił homofobiczny komentarz

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.12.2020

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

10.11.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: wpolityce.pl
Data zgłoszenia: 09.11.2020
Data aktualizacji: 11.01.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz