english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczny komentarz

Homofobiczny komentarz

Internauta umieścił homofobiczny komentarz

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

15.12.2020

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

20.11.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 19.11.2020
Data aktualizacji: 17.12.2020
Status: zamknięte
X
Pobierz