english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta zamieścił antysemicki komentarz.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

09.03.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

08.12.2020

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 08.12.2020
Data aktualizacji: 16.03.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz