english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, w którym Żydów nazywa "parchami".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

20.08.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota umorzyła dochodzenie

21.01.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 21.01.2021
Data aktualizacji: 07.09.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz