english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nienawistny komentarz

Nienawistny komentarz

Internauta umieścił komentarz antysemicki i pełen nienawiści do osób o poglądach lewicowych, nazywając ich "pedolewactwem".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.02.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

26.01.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 26.01.2021
Data aktualizacji: 09.03.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz