english

Antysemicki artykuł

Antysemicki artykuł
Autorka artykułu opublikowanego na stronie neon24.pl pisze m. in.: Będąc pozbawionymi naszego Narodowego Rządu Polskiego który składałby się z Polaków zamiast z Żydów, będąc traktowanymi jak kolonia przez państwo Izrael i innych rozsianych po świecie Żydów, którzy w sposób bezwzględny grabią nas finansowo i materialnie doprowadzając państwo polskie do bankructwa, a Naród Polski do wyniszczenia (...).

Oraz:

W każdej fazie naszego uciemiężenia prosiliśmy i żądaliśmy naprawienia krzywd. Jedyną odpowiedzią na nasze petycje były zwykle ponowne krzywdy. Jawne i ukryte żydowskie rządy w Polsce, zarządzające Polską od 1926 roku do początku Drugiej Wojny Światowej i po Drugiej Wojnie Światowej, a szczególnie te po 1989 roku, których tyrański charakter wystąpił wyraźnie poprzez każdy z tych aktów które wydały, nie godne są, by nadal rządziły naszym wolnym Narodem Polskim, nie są godne aby nas reprezentowały.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

08.02.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

27.09.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: teresagarland.neon24.pl
Data zgłoszenia: 07.02.2021
Data aktualizacji: 06.10.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz