english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, w którym sugeruje, że Holokaust został wymyślony przez Żydów i "większość Żydów zginęła przez innych Żydów"

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

19.05.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

24.02.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 23.02.2021
Data aktualizacji: 25.05.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz