english

Nienawistne wystąpienie w audycji internetowej

Nienawistne wystąpienie w audycji internetowej

Na portalu gloria.tv została opublikowana rozmowa, w której obrażani są Żydzi, osoby nieheteronormatywne, wszyscy, którzy nie odpowiadają tezom autorów opublikowanej dyskusji.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

22.03.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

25.08.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
orientacja seksualna
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: gloria.tv
Data zgłoszenia: 22.03.2021
Data aktualizacji: 07.09.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz