english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nienawistne wystąpienie w audycji internetowej

Nienawistne wystąpienie w audycji internetowej

Na portalu gloria.tv została opublikowana rozmowa, w której obrażani są Żydzi, osoby nieheteronormatywne, wszyscy, którzy nie odpowiadają tezom autorów opublikowanej dyskusji.

Podjęte interwencje

25.08.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie

22.03.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: gloria.tv
Data zgłoszenia: 22.03.2021
Data aktualizacji: 07.09.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz