english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym wzywa do wypędzenia Żydów z Polski.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.11.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz umorzyła dochodzenie

13.04.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 13.04.2021
Data aktualizacji: 16.11.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz