english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Mowa nienawiści wobec Polaków

Mowa nienawiści wobec Polaków
Internauta nazywa Polaków "polactwem i hołotą" oraz nawołuje do zamykania Polaków w obozach.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.06.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

21.04.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: jbzd.com.pl
Data zgłoszenia: 20.04.2021
Data aktualizacji: 28.06.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz