english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie wypowiedzi Janiny Anuszkiewicz

Antysemickie wypowiedzi Janiny Anuszkiewicz

W artykule pt. Radna z Olecka: Bill Gates jest głównym mafioso. Rozporządza tymi całymi szczepionkami, opublikowanym 21 kwietnia 2021 roku w Gazecie Olsztyńskiej przytoczono wypowiedzi  Janiny Anuszkiewicz - przewodniczącej Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Olecku z odbytego 20 kwietnia 2021 roku posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olecku.

Według relacji Gazety radna Anuszkiewicz podczas posiedzenia Komisji mówiła m. in. W Warszawie są wybudowane osiedla i stoją puste, niezasiedlone. Czekają na Żydów. Wymordują nas, a później przejmą. Żydzi do tej pory nie uznali Jezusa, oni są narodem wybranym i czekają na przyjście Mesjasza. Wiadomo, jakie mają pochodzenie Bill Gates i ci inni. Wszystko robią, żeby to oni zapanowali nad światem, tak jak Hitler robił, żeby rasa aryjska zapanowała nad światem. Mówię to w bardzo telegraficznym skrócie, ale też mówią o tym naukowcy, wielcy ludzie. Proszę tego nie protokołować, to tak między nami.

Wypowiedź ta, mimo że Pani radna prosiła o jej nieprotokołowanie, stanowi wypowiedź publiczną. I to wypowiedź antysemicką, posługującą się mitem o kontrolowaniu przez Żydów światowych rządów, gospodarki, instytucji społecznej. Ponadto Anuszkiewicz oskarża Żydów jako grupę o zamiar wymordowania Polaków. Cała wypowiedź Pani radnej stanowi nie tylko przejaw antysemityzmu w życiu publicznym, ale podlega również ściganiu z oskarżenia publicznego. Narusza bowiem zapisy polskiego kodeksu karnego, który wypowiedzi antysemickie penalizuje.


Podjęte interwencje

27.07.2021

Prokuratura Rejonowa w Sejnach umorzyła dochodzenie

26.04.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: Olecko
Data zgłoszenia: 26.04.2021
Data aktualizacji: 04.08.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz