english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, który sugeruje że Żydzi jako grupa są odpowiedzialni za niszczenie dobrego imienia narodu polskiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

31.05.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

05.05.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: niezalezna.pl
Data zgłoszenia: 05.05.2021
Data aktualizacji: 07.06.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz