polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic comment

Anti-Semitic comment

Internauta umieścił antysemicki komentarz, który sugeruje że Żydzi jako grupa są odpowiedzialni za niszczenie dobrego imienia narodu polskiego.

Additional information

Undertaken interventions

31.05.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

05.05.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: niezalezna.pl
Submit date: 05.05.2021
Actualization date: 07.06.2021
Status: closed
X
Pobierz