polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic comment

Anti-Semitic comment

Internauta umieścił komentarz, w którym sugeruje że "każdy Żyd kradnie i wykorzystuje innych"

Additional information

Undertaken interventions

16.06.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

05.05.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: tvp.info
Submit date: 05.05.2021
Actualization date: 22.06.2021
Status: closed
X
Pobierz