english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicka wypowiedź Tomasza Gryguci

Antysemicka wypowiedź Tomasza Gryguci
Tomasz Gryguć w materiale w serwisie YouTubemówi o ofiarach ostatniej tragedii w Izraelu jako o "wrogach strategicznych, kulturowych i cywilizacyjnych" i mówi że "jako polski patriota" cieszy się z ich śmierci.

Podjęte interwencje

29.06.2021

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

06.05.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 06.05.2021
Data aktualizacji: 07.07.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz