polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Homophobic comment

Homophobic comment

Internauta umieścił komentarz, który jest komentarzem znieważającym osoby nieheteronormatywne, poprzez sugerowanie że inna niż heteroseksualna orientacja seksualna jest chorobą.


Additional information

Undertaken interventions

23.06.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów odmówiła wszczęcia dochodzenia

26.05.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: wpolityce.pl
Submit date: 26.05.2021
Actualization date: 07.07.2021
Status: closed
X
Pobierz