polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Homophobic comment

Homophobic comment

Internauta umieścił komentarz, w którym osoby nieheteronormatywne nazywa "zbokami"

Additional information

Undertaken interventions

26.05.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: wpolityce.pl
Submit date: 26.05.2021
Actualization date: 26.05.2021
Status: current
X
Pobierz