english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Pochwała zbrodni Holokaustu

Pochwała zbrodni Holokaustu

Internauta umieścił wpis, w którym pisze w odniesieniu do Holokaustu "niemcy ocalili europe od żydowskiej zarazy"

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

09.06.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wykop.pl
Data zgłoszenia: 04.06.2021
Data aktualizacji: 09.06.2021
Status: w toku
X
Pobierz