english

Nie jest przestępstwem

Nie jest przestępstwem

Thank you for your submission. It is difficult for us to react because it looks like sheer rudeness. There were no words to suggest that the motive for the thrust was skin color or origin. We're sorry.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

mowa nienawiści
Miejsce incydentu: warszawa metro młociny
Data zgłoszenia: 21.06.2021
Data aktualizacji: 22.06.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz