english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie graffiti

Antysemickie graffiti

Nieznani sprawcy na rampie kolejowej w Falenicy umieścili napis ?Żydzi Żydom zgotowali ten los? oraz symbole krzyża celtyckiego i swastyki zrównanej z Gwiazdą Dawida.

Napis i zrównanie swastyki z Gwiazdą Dawida sugeruje, że Żydzi jako naród są współodpowiedzialni za Holokaust. Neguje tym samym fakt i zamysł ludobójstwa ludności żydowskiej, przeprowadzone przez niemieckich narodowych socjalistów i ich wspólników podczas drugiej wojny światowej. (por. A. Gliszczyńska ? Grabias, Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 63). Ponadto


Zdjęcia przedstawiające starą rampę kolejową i stojący na niej budynek magazynowy w Falenicy przy ul. Patriotów 49a z antysemickim napisem na ścianie od strony torów kolejowych. Obiekt ten stoi między torami a ulicą, na terenie należącym do PKP. W czasie okupacji z tej rampy Niemcy wywieźli Żydów z gett w Falenicy i Rembertowie do obozu zagłady w Treblince. Kolejarze planują zburzenie rampy podczas planowanej przebudowy linii między Warszawą a Otwockiem.


Podjęte interwencje

27.09.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Płd. umorzyła dochodzenie

29.06.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
akty przemocy i wandalizmu związane z dyskryminacją
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Falenica
Data zgłoszenia: 29.06.2021
Data aktualizacji: 29.09.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz