english

Nie jest przestępstwem z nienawiści

Nie jest przestępstwem z nienawiści
Komentarz

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

mowa nienawiści
dyskryminacja
akty przemocy i wandalizm
TŁO INCYDENTÓW
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: https://www.facebook.com/groups/PolicjaPL/posts/4511013885653896/?comment_id=4519716454783639&__cft__[0]=AZUMpTLxVzAs9WDXul2PKm61w4eByMNiwGdOrOqPZ_cves_znZgvQOE2WRYe9y4cL9iMkn9YM2iIutybgAP2_ygHCt-wBiN8ecjHSSzmMl1xVPippVQAuA8v0qx4dTxmapAgWswsKWBoFyuYjFSd4iVqln1YaAVUFQZ-d3f7vCxfmXYIefnuHfqEYlF74QhA2HM&__tn__=R]-R
Data zgłoszenia: 29.06.2021
Data aktualizacji: 06.07.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz