english

Nie jest przestępstwem z nienawiści

Nie jest przestępstwem z nienawiści
Homofobiczny i ksenofobiczny komentarz

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
orientacja seksualna
Miejsce incydentu: https://www.youtube.com/watch?v=wNME3Rq3VT8&lc=Ugz_7Bpab4mEmMnt6UR4AaABAg
Data zgłoszenia: 29.06.2021
Data aktualizacji: 06.07.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz