english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Homofobiczny i antysemicki komentarz

Homofobiczny i antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki i homofobiczny komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

19.07.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzęd
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 19.07.2021
Data aktualizacji: 19.07.2021
Status: w toku
X
Pobierz