english

Homofobiczny i antysemicki komentarz

Homofobiczny i antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki i homofobiczny komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

19.07.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzęd
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
orientacja seksualna
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 19.07.2021
Data aktualizacji: 19.07.2021
Status: w toku
X
Pobierz