english

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

24.08.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzęd u

21.10.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła dochodzenie

21.10.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 24.08.2021
Data aktualizacji: 02.11.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz