english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

28.10.2021

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

05.10.2021

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie wszczęła dochodzenie

07.09.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: nczas.com
Data zgłoszenia: 07.09.2021
Data aktualizacji: 02.11.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz