english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

24.02.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz umorzyła dochodzenie

02.11.2021

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V wszczęła dochodzenie

16.09.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 16.09.2021
Data aktualizacji: 07.03.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz