english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.03.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz umorzyła dochodzenie

24.11.2021

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V wszczęła dochodzenie

11.10.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wpolityce.pl
Data zgłoszenia: 11.10.2021
Data aktualizacji: 06.04.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz