english

Wzywanie do popełnienia przestępstwa

Wzywanie do popełnienia przestępstwa

Internauta pod postem dotyczącym udziału p. Wandy Traczyk-Stawskiej w proeuropejskiej demonstracji umieścił komentarz "Po 2-gie przydałby się jej sznur.", który stanowi wezwanie do popełnienia przestępstwa.

Wypowiedź ta stanowi naruszenie art. 255 § 2 kk: Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.10.2021

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

15.11.2021

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II wszczęła dochodzenie

06.12.2021

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie
mowa nienawiści
inne
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 12.10.2021
Data aktualizacji: 08.12.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz