english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.12.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

21.10.2021

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ...
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 21.10.2021
Data aktualizacji: 11.01.2022
Status: w toku
X
Pobierz