english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, w którym nazywa Żydów "parchami".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

30.11.2021

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V wszczęła dochodzenie

21.10.2021

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ...
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 21.10.2021
Data aktualizacji: 01.12.2021
Status: w toku
X
Pobierz