english

Antysemickie, homofobiczne wypowiedzi

Antysemickie, homofobiczne wypowiedzi
W swoim wystąpieniu z dnia 31. października 2021, umieszczonym w serwisie YouTube, Pan Michał Woźnicki mówi:
1."musimy sobie zdawać sprawę że [...] Żydzi w świecie przyjęli rolę pijawki, kleszcza, ciała które żyje na organizmie żywiciela i puchnie doprowadzając organizm życiwiciela do śmierci przenosząc się na nastepnego"
2. "boży ład ma nieustannie nieprzyjaciół, ma wrogów. I tu gdzieś w tym miejscu Żydzi są, jak najbardziej. [...] Perfidia żydowska [...] diabeł tylko większą ma."
3."perfidny myk diabła posłużenia się Żydami. [...] Wyście cierpieli dlatego że ludzie nie byli katolikami. [...] i macie za swoje, Żydy! Że dziecko małe zamiast składać rączki do B-ga [...] włączy sobie komórkę i zobaczy gołą babę, gołego faceta i jak facet z facetem albo baba z babą [...] To wyście to zrobili, Żydzi, i robicie! Mając w rękach swojego pieniądza, media, puby, rozrywkę, sport [...] To wyście to zrobili, Żydzi!"
4. (czas 02:30:33) "jak [Piotr] Żytnicki, homoś! Wysługuje się Żydom! [...] Po gębie powinien dostać, zboczeniec! Ktoś go powinien wyhuśtać dobrze!
5. "zło jest w świecie bo Żydzi walczą [...] Chcą żeby wszyscy byli jako Żyd!"

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

02.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

03.02.2023

Sąd Apelacyjny w Poznaniu skazał Michała Woźnickiego za rozpowszechnianie antysemickiej mowy nienawiści.
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
orientacja seksualna
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 31.10.2021
Data aktualizacji: 18.07.2023
Status: zamknięte
X
Pobierz