english

Nie spełnia znamion czynu zabronionego

Nie spełnia znamion czynu zabronionego
W wywiadzie dla tzw. mediów narodowych Wojciech Sumliński stwierdza (czas 23:18): "Są miliony dobrych Niemców [...] większość z nich spoczywa na cmentarzach. Są dobrzy bo nikomu już nie mogą zrobić krzywdy."

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
Miejsce incydentu: https://www.youtube.com/watch?v=hNdNv1sk5cE
Data zgłoszenia: 04.11.2021
Data aktualizacji: 10.11.2021
Status: zamknięte
X
Pobierz