english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym nazywa Żydów "żmijowym plemieniem".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.12.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

10.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wpolityce.pl
Data zgłoszenia: 10.11.2021
Data aktualizacji: 10.01.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz