english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym Żydów nazywa "żmijową nacją".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.12.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

15.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wpolityce.pl
Data zgłoszenia: 15.11.2021
Data aktualizacji: 10.01.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz