english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym nazywa Żydów "parchami", "syfem", "śmieciami".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

22.03.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła śledztwo

15.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 15.11.2021
Data aktualizacji: 28.03.2022
Status: w toku
X
Pobierz