english

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym nazywa Żydów "parchami", "syfem", "śmieciami".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

15.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu

22.03.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wszczęła śledztwo

28.06.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście zawiesiła dochodzenie
mowa nienawiści
dyskryminacja
TŁO INCYDENTÓW
przynależność etniczna, narodowa lub rasowa
przynależność wyznaniowa lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 15.11.2021
Data aktualizacji: 28.03.2022
Status: w toku
X
Pobierz