english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Pochwalanie antysemickiego przestępstwa

Pochwalanie antysemickiego przestępstwa

Internauta umieścił komentarz, który stanowi naruszenie art. 255 paragraf 3 kodeksu karnego - Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Komentarz dotyczy antysemickiego seansu nienawiści, który odbył się 11 listopada 2021 roku w Kaliszu, podczas którego Wojciech Olszański i inni dopuścili się szeregu przestępstw z nienawiści.


 


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

23.02.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

16.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: wpolityce.pl
Data zgłoszenia: 16.11.2021
Data aktualizacji: 07.03.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz