english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, pełen pogardy dla Żydów, nazywający ich m. in. "parchami".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

29.04.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz umorzyła dochodzenie

29.04.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz umorzyła dochodzenie

17.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 17.11.2021
Data aktualizacji: 05.05.2022
Status: w toku
X
Pobierz