english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, w którym Żydów nazywa m. in. "żydostwem" i "rakiem".

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

10.01.2022

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

27.12.2021

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II wszczęła dochodzenie

17.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 17.11.2021
Data aktualizacji: 17.01.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz