english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz, w którym Żydów nazywa "Żydostwem". Sugeruje też, że współpracowali z hitlerowcami w celu eksterminacji narodu żydowskiego.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

17.12.2021

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

17.11.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
inne / nie jestem pewny
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 17.11.2021
Data aktualizacji: 17.01.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz