english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił komentarz antysemicki, wzywający do fizycznej, masowej eksterminacji Żydów poprzez metody stosowane przez hitlerowskie Niemcy.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

15.04.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz umorzyła dochodzenie

27.01.2022

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V wszczęła dochodzenie

08.12.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 08.12.2021
Data aktualizacji: 23.05.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz