english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz

Internauta umieścił antysemicki komentarz, wzywający do przemocy.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

08.02.2022

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

08.12.2021

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: dorzeczy.pl
Data zgłoszenia: 08.12.2021
Data aktualizacji: 23.02.2022
Status: zamknięte
X
Pobierz